Câmpul magnetic - studopediya

Câmpul magnetic - o caracteristică forță a fiecărui punct al câmpului magnetic. Amploarea vectorului, direcția este definită de tangenta la linia de forță a câmpului magnetic prin punctul tangent al forței necesare pentru a menține linia de câmp magnetic la regula sa dreapta pentru a determina direcția și tangențială la acesta construct vector.Valoarea este determinată de legea Biot-Savart:

Puncte de întindere ale câmpului magnetic - o cantitate fizică care ia în considerare intensitatea câmpului în funcție de intensitatea curentului, forma și dimensiunile conductorului prin care curge curent, iar distanța de la punctul calculat, și nu ține seama de proprietățile magnetice ale mediului.legea Biot-Savart este stabilită experimental și este dată în formă diferențială, se referă la o lungime infinitezimale ale elementelor conductoare.

Orice element de conductor de lungime dl, la care un curent de I curge în regiunea R creează un câmp magnetic un dH de intensitate, a cărui mărime este direct proporțională cu produsul dintre intensitatea curentului pe lungimea elementului este invers proporțională cu pătratul distanței de la elementul la punctul respectiv.

Utilizarea acestei legi formule practice de calcul sunt derivate:

1) Intensitatea câmpului magnetic al conductorului inelar cu curent în centrul planului inelului.

Element dl la O creează un câmp magnetic dH intensitate. Orice alt element al acestui inel produce un câmp magnetic de aceeași intensitate, toți vectorii dh într-o singură direcție, astfel încât acestea să poată fi pliate.

2) Intensitatea câmpului magnetic conductor liniar.

dacă l >> o (de 10 ori sau mai mult):

3) Intensitatea câmpului magnetic al solenoidului.