primul sub-grafice

  • Count 24
    Count 24. „Natura tranzacției“, în prima coloană indică sub codul din trei cifre pentru caracterul tranzacției conform nomenclatorului naturii tranzacției. (010 - Transferul de bunuri