Funcțiile de stat Statistică Serviciului Federal - studopediya

Federal de Statistică de Stat Serviciul are următoarele funcții:

1. Prezentarea ordinii stabilite de informații statistice către autoritățile publice, guvernele locale, organizații media și cetățeni, precum și organizații internaționale.2. Dezvoltarea și îmbunătățirea metodologiei statistice oficiale bazate pe știință pentru realizarea de anchete statistice și compilarea indicatorilor statistici, asigurarea respectării acestei metodologii cu standardele internaționale.

4. Colectarea de raportare statistică și formarea pe baza sa de informații statistice oficiale.5. Monitorizarea punerii în aplicare a organizațiilor și persoanelor implicate în activități de întreprinzător fără o entitate juridică, legislația românească în domeniul statisticii de stat.

6. Dezvoltarea sistemului de statistică de informații de stat, asigurând compatibilitatea și interoperabilitatea cu alte sisteme informaționale de stat.

7. Asigurarea stocarea resurselor informaționale de stat și protecția informațiilor statistice secrete confidențiale și clasificate ca stat.

8. Punerea în aplicare a obligațiilor care decurg din România de membru în cadrul organizațiilor internaționale și participarea la tratate internaționale, cooperarea internațională în domeniul statisticii.